České loděnice a.s.
České loděnice, a. s.
Vítězství 56
40711 Děčín XXXI - Křešice

info@ceskelodenice.cz
Fax: 412 517 572

vrátnice - spojovatel/ka:
Tel.: + 420 773 781 893Aktuality
Přijmeme:

Provádíme opravy plavidel v délkách od 90 do 110 m a hmotností 600 – 900 t.

Jedná se zejména o tyto opravy:

  • Trupů
  • Motorových systémů
  • Pohonných a palubních mechanismů
  • Renovací vrtulových sestav včetně G. O. lodních šroubů
  • Vnitřního vybavení plavidel

Dále jsme schopni provést následující rekonstrukce:

  • Úpravy rozměrů plavidla dle přání zákazníka
  • Přestavbu jednoplášťových plavidel na dvojplášťové
  • Výměnu dna, podlahy nákladového prostoru, boční obšívky, přepážek
  • Výměnu kompletní části havarovaného plavidla

Oprava lodí Oprava lodí Oprava lodí Oprava lodí
Oprava lodí Oprava lodí Oprava lodí Oprava lodí

Pro výrobu i opravy plavidel jsou v loděnici k dispozici tyto profese:


Strojní zámečník:

generální opravy hřídelových vedení, kormidelních zařízení, kotevních zařízení, generální opravy převodových skříní, usazování hnacích a pomocných agregátů, zabudování dokormidlovacích zařízení.

Provozní zámečník:

řezání plechů autogenem, strojní stříhání plechů, tvarování plechů, sestava dílů do sekcí, sestava sekcí do celků, opravy dnových, bočních a palubních obšívek vsazením nových plechů nebo přeplátováním vč. opravy výztuh, generální opravy lodních šroubů vč. nerezových, výroba vrtulových dýz, výroba ocelových tanků, nádrží, dveří apod., výroba kormidelních perutí, oprava pojezdových krytů nákladových prostorů.

Soustružník:

dílna je vybavena soustruhem pro opravu a výrobu vrtulových hřídelů o délce až 6 m, karuselem na opravu konusů lodních šroubů, opravu výstředníků apod., horizontální vyvrtávačkou, frézou a menšími soustruhy pro drobné opravy a výrobu drobných dílů (pouzdra, čepy atd.).

Svářeč:

svařování vsazením a přeplátováním obšívky, renovace vrtulových hřídelů, kormidelních a dýzových pňů navářením, svařování trupů plavidel - dnové a boční sekce, podlahy, nástavba, základy motorů atd.

Potrubář:

dělení materiálů, sestava potrubních systémů na vodu, plyn a olej.

Obsluha pálícího stroje:

pálení plechů dle pálících programů.